SKILSMISSERÅDGIVNING

Rådgivning i forbindelse med skilsmisse

Selvom skilsmisse/separation er et almindeligt livsvilkår i Danmark er det stadig en stor livsomvæltning som kan medføre forskellige udfordringer for både forældre og børn. Forskning viser, at de mest afgørende faktorer for skilsmissebarnets trivsel er at forældrene får etableret et godt samarbejde, at de får taget vare på sig selv i krisen og samtidigt at de har øje for børnenes behov. I samtaler hos mig kan I få hjælp og rådgivning til et styrket forældresamarbejde samt til hvordan I støtter børnene i livet med skilte forældre.

Fælles skilsmissesamtaler kan omhandle tvivl ift. hvorvidt I skal gå fra hinanden, hvordan I taler med børnene om skilsmissen, hvordan I støtter børnene og takler deres reaktioner samt hvad børnene kan have brug for ift. at navigere mellem de to hjem og ift. forældresamarbejdet.

Det er ligeledes muligt med individuelle samtaler med henblik på at arbejde med din håndtering at de mange svære følelser i forbindelse med separationen generelt, samt med hvad det er der foregår på din banehalvdel følelsesmæssigt når det bliver svært mellem dig og din tidligere partner.