PARTERAPI

PARTERAPI

I klinikken møder jeg par som ønsker at arbejde forebyggende med parforholdet, men ligeledes par der oplever at have mistet hinanden og ønsker at genskabe forbindelsen. I en travl hverdag med (måske) børn, fritidsaktiviteter og arbejde er det forståeligt at voksentid, fordybende samtaler, intimitet og sex bliver nedprioriteret. I samtalerne kan I få hjælp til at styrke kommunikationen, dele tanker og følelser samt skabe større forståelse for hinandens behov og længsler.  

Måske er I lige blevet forældre og ønsker rådgivning ift. forældrerollen. Nogle par oplever at skulle lære hinanden at kende på nyt, når der kommer et lille barn ind i familien.

I parterapi kan der arbejdes med

  • fastlåste kommunikationsmønstre
  • utroskab
  • tillidsbrud
  • tvivl om hvorvidt relationen skal fortsætte
  • forskellige ønsker ift. nærhed, intimitet og sex
  • sammenbragte familier
  • fertilitetsbehandling
  • familiedannelse
  • etc. etc.

 

Konflikter i parforholdet påvirkes ofte af dybere følelser, som man ikke altid er klar over. Disse følelser kan være styrende for de mønstre I kommer til at sidde fast i som par – mønstre som i regel er årsag till, at I mister kontakten til hinanden i hverdagen. I terapien fokuserer jeg på at hjælpe jer med at få øje på jeres mønster samt med at se hvordan mønstret har indflydelse på jer hver især. Vi vil arbejde med det der eventuelt blokerer samt med at finde nye veje ind til hinanden. Terapien hjælper jer med at blive et team omkring mønstret, samt med at give jer nye erfaringer. Målet er at skabe en mere tryg relation, hvori I bliver bedre til at kommunikere, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder. Vi vil arbejde på at erstatte reaktive samtaler med sårbare samtaler.

Om parterapiforløbet

Ved den første parsession vil jeg danne mig overblik over jeres situation og udfordringer.

Herefter inviteres I begge til en individuel samtale, hvor jeg vil få mulighed for at lære jer hver især lidt bedre at kende i forhold til tilknytningshistorie og tidligere relationelle erfaringer. Vi vil tale om hvad det er der foregår på respektive banehalvdel følelsesmæssigt når det bliver svært imellem jer. Den individuelle samtale er med til at skærpe fokus i forløbet samt sikre et bedre udbytte af parterapien. Såfremt der er hemmeligheder eller særlige sårbarheder mellem dig og din partner vil vi i de individuelle samtalerne tale om hvordan det kan blive sagt i de fælles parsamtaler.

Efter den individuelle samtale fortsætter vi med fælles parsamtaler. Det videre forløb tilrettelægges ud fra jeres behov og muligheder.